دوره اخلاق حرفه ای تدریس (پایه)

دوره پایه آموزش "اخلاق حرفه ای تدریس" استادبانک مجموعه ای از درسنامه های متنوع در خصوص نحوه تعامل حرفه ای اساتید با شاگردان و اولیا است. درسنامه های تدوین شده همراه با مشارکت اساتید در قالب تمرین ها، مجموعه ای از مطالب بسیار ارزشمند را جهت بهبود کیفیت و عملکرد کلاس های درسی اساتید به وجود آورده است.
2790

جلسات

جلسه 1
مقدمه
0
جلسه 2
برقراری اولین تماس تلفنی
2663
جلسه 3
آمادگی برای تشکیل کلاس
2392
جلسه 4
شروع جلسه اول
2191
جلسه 5
جلسه اول تدریس
2022
جلسه 6
پایان جلسه ی اول
1874
جلسه 7
روش موردی (Case Method) – شماره 1
1731
جلسه 8
تجربه های پرتکرار در برگزاری کلاس موفق (در کلاس)
1602
جلسه 9
تجربه های پرتکرار در برگزاری کلاس موفق (خارج از کلاس)
1493
جلسه 10
روش موردی (Case Method) - شماره 2
1398
جلسه 11
مهارت های ارتباطی
1316
×
ثبت نام به عنوان معلم خصوصی