دوره اخلاق حرفه ای تدریس (پایه)

دوره پایه آموزش "اخلاق حرفه ای تدریس" استادبانک مجموعه ای از درسنامه های متنوع در خصوص نحوه تعامل حرفه ای اساتید با شاگردان و اولیا است. درسنامه های تدوین شده همراه با مشارکت اساتید در قالب تمرین ها، مجموعه ای از مطالب بسیار ارزشمند را جهت بهبود کیفیت و عملکرد کلاس های درسی اساتید به وجود آورده است.
4235

جلسات

جلسه 1
مقدمه
0
جلسه 2
برقراری اولین تماس تلفنی
3135
جلسه 3
آمادگی برای تشکیل کلاس
2753
جلسه 4
شروع جلسه اول
2454
جلسه 5
جلسه اول تدریس
2246
جلسه 6
پایان جلسه ی اول
2034
جلسه 7
روش موردی (Case Method) – شماره 1
1869
جلسه 8
تجربه های پرتکرار در برگزاری کلاس موفق (در کلاس)
1740
جلسه 9
تجربه های پرتکرار در برگزاری کلاس موفق (خارج از کلاس)
1612
جلسه 10
روش موردی (Case Method) - شماره 2
1520
جلسه 11
مهارت های ارتباطی
1418
×
ثبت نام به عنوان معلم خصوصی