روش تدریسروش تدریس ابتداییروش تدریس دوم ابتداییروش تدریس ریاضیطرح درسطرح درس ریاضی دوم دبستانمدیریت کلاسنحوه برگزاری کلاس
طرح درس ریاضی دوم فصل دوم-استادبانک

دانلود رایگان طرح درس ریاضی دوم فصل دوم: جمع و تفریق اعداد دو رقمی

در این مقاله از مجله اساتید استادبانک (بزرگ‌ترین پلتفرم آموزش خصوصی در کشور)، به بررسی طرح درس ریاضی دوم فصل دوم (جمع و تفریق اعداد دو رقمی) پرداخته‌ایم و مواردی مانند هدف کلی، اهداف جزیی، اهداف رفتاری، روش تدریس، ارزشیابی تشخیصی، فعالیت معلم و شاگرد، ارزشیابی پایانی، تعیین تکلیف و وسایل لازم را پوشش داده‌ایم.

در انتهای مقاله نیز، یک فایل ورد دانلودی و قابل ویرایش، شامل اطلاعات کامل طرح درس جمع و تفریق اعداد دو رقمی ریاضی دوم دبستان را ارائه کرده‌ایم. لطفا با ما همراه باشید.

موضوعات فصل دوم کتاب ریاضی دوم دبستان

کتاب ریاضی پایۀ دوم ابتدایی چاپ ۱۴۰۰، از ۸ فصل مجزا تشکیل شده است. هر فصل شامل چهار واحد درسی و یک واحد حل مسأله است. در انتهای هر فصل نیز بخشی تحت عنوان مرور فصل در نظر گرفته شده است.

چیدمان فصل دوم کتاب ریاضی دوم دبستان (جمع و تفریق اعداد دو رقمی) عبارتند از:

 1. جمع و تفریق ده تایی
 2. جمع و تفریق
 3. حل مساله به روش الگوسازی
 4. جمع و تفریق دو عدد دو رقمی
 5. جمع و تفریق دو عدد
 6. مرور فصل

در این مقاله، طرح درس ریاضی دوم دبستان درس جمع و تفریق عددهای دو رقمی را مورد بررسی قرار داده‌ایم. همچنین در مقالاتی جداگانه از مجله اساتید استادبانک که در آینده منتشر خواهند شد، طرح درس سایر فصل‌های ریاضی دوم را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در کنار مطالعۀ مقالۀ طرح درس ریاضی دوم دبستان، پیشنهاد می‌کنیم مقالۀ زیر را نیز مطالعه کنید تا از نکات مهم در رابطه با نوشتن طرح درس مطلع شوید.

مطالعه بیشتر: طرح درس چیست؟ | مراحل نوشتن طرح درس + دانلود نمونه طرح درس

طرح درس ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق ده تایی (واحد یادگیری ۱ و ۲، صفحه ۱۹ تا ۲۵)

هدف کلی:

واحد یادگیری ۱

 • آشنایی با جمع و تفریق دو عدد دو رقمی بدون انتقال و با فرایند عملی و استدلال عددی
 • آشنایی با دسته‌بندی‌های با مضارب دهدهی و جمع سطری و ستونی
 • آشنایی با تقریب زدن عدد دو رقمی

واحد یادگیری ۲

 • آشنایی با جمع‌های اساسی نوع اول (دو عدد یک رقمی با حاصل جمع یک رقمی) و نوع دوم (دو عدد یک رقمی با حاص جمع دو رقمی)
 • آموزش جمع و تفریق ستونی بدون انتقال

 اهداف جزیی:

واحد یادگیری ۱

 • جمع و تفریق با شکل بر مبنای ۱۰ و مضارب دهدهی
 • جمع و تفریق دو عدد دو رقمی (ذهنی)
 • جمع و تفریق روی محور
 • برقراری ارتباط بین دسته‌های ده‌تایی و نمایش آن با انگشتان دست
 • آموزش محور به صورت دهدهی
 • کاشی‌کاری و معماری
 • شمارش ده تا ده‌تا رو به جلو روی محور
 • جمع و تفریق با رسم شکل، چینه، محور
 • تصویر و شکل سازی با دسته های ده تایی
 • تقریب زدن روی محور
 • حدسیه سازی
 • جمع و تفریق سطری و ستونی
 • تبدیل زبان کلامی به نماد ریاضی و برعکس
 • نمایش انواع شیوه‌های دسته‌بندی

واحد یادگیری ۲

 • جمع و تفریق با شکل، تصویر، محور، چینه و چوب خط، ذهنی
 • جمع و تفریق ذهنی
 • جمع و تفریق با جدول ترکیبی و با چینه‌های ده تایی
 • جمع و تفریق با روش حرکت رو به جلو و جمع دوقلوها و جداول ترکیبی رو به عقب از روی جدول اعداد
 • روش‌های مختلف در جمع دو عدد به روش داستان‌گویی و حل مسئله
 • جمع و تفریق با روش حرکت رو به جلو و عقب روی محور
 • مقایسه انواع روشهای محاسبه

اهداف رفتاری:

واحد یادگیری ۱

 • انجام جمع و تفریق با مضارب ده روی محور، با کمک شکل، با انگشتان دست
 • انجام جمع تفریق سطری و ستونی
 • تبدیل زبان کلامی به نماد ریاضی و برعکس
 • تقریب به کمک شکل و محور
 • رسیدن به مدلسازی و حدسیه سازی

واحد یادگیری ۲

 • انجام جمع و تفریق ستونی و سطری با کمک شکل
 • مقایسه روشهای جمع و تفریق
 • بیان علاقمندی خود به یک روش محاسبه خاص
 • یادگیری مفهوم انتقال
 • انجام جمع های دوقلو با جدول ترکیبی
 • بررسی راه های متفاوت برای رسیدن به جواب

طرح درس ریاضی دوم دبستان واحد حل مساله (صفحه ۲۶ و ۲۷)

هدف کلی:

 • آموزش حل مسئله با روش و راهبرد و تفکر نظام‌دار
 • آموزش دقیقه در ساعت

اهداف جزیی:

 • حل مسئله با تفکر نظام ‌دار
 • الگویابی عددی
 • آماده سازی برای ربع و حرکت عقربه بزرگ در ساعت
 • جمع‌های ترکیبی
 • حل مسئله با جداول ارزش مکانی
 • آموزش دقیقه در ساعت
 • آماده سازی برای کسر با بُرش
 • تقریب زدن روی ساعت

اهداف رفتاری:

 • نوشتن همه حالات ممکن یک مساله با استفاده از تفکر نظام‌دار
 • مقایسه راهکارهای خود با راهکارهای دیگران
 • رسیدن به نظم فکری با الگویابی عددی و هندسی
 • خواندن دقیقه در ساعت

طرح درس ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق دو عدد دو رقمی (واحد یادگیری ۳ و ۴، صفحه ۲۸ و ۳۴)

هدف کلی:

واحد یادگیری ۳

 • جمع و تفریق دو عدد دو رقمی
 • نمایش تقریبی اعداد روی محور اعداد

واحد یادگیری ۴

 • جمع و تفریق دو عدد دو رقمی به صورت فرایندی
 • استفاده از تقریب زدن در جمع و تفریق اعداد دو رقمی

اهداف جزیی:

واحد یادگیری ۳

 • جمع و تفریق دو عدد ۲ رقمی با رسم شکل و جدول ارزش مکانی
 • جمع و تفریق دو عدد ۲ رقمی بدون انتقال
 • جمع و تفریق دو عدد ۲ رقمی با استفاده از گسترده‌نویسی از روی شکل
 • جمع و تفریق دو عدد ۲ رقمی با نمایش جبری و گسترده نویسی
 • خواندن ساعت با دقیقه
 • تقریب زدن روی محور
 • جمع و تفریق فرایندی
 • الگویابی و شمارش ۵ تا ۵ تا روی ساعت
 • جمع و تفریق دو عدد ۲ رقمی با مضارب ده روی محور اعداد

واحد یادگیری ۴

 • جمع و تفریق با عبارت جبری روی شکل
 • تقریب زدن
 • استفاده از جدول اعداد برای جمع و تفریق فرایندی و شمارش رو به جلو و عقب
 • حل مسئله مربوط به جمع و تفریق فرایندی
 • جمع و تفریق دو عدد دو رقمی به صورت ستونی و محاسبات فرایندی
 • خواندن و نوشتن ساعت با دقیقه
 • جمع و تفریق دو عدد با روش فرایندی

اهداف رفتاری:

واحد یادگیری ۳

 • دانش آموزان باید جمع و تفریق دو عدد دو رقمی را با چینه، محور و جدول ارزش مکانی انجام دهند
 • جمع و تفریق دو عدد دو رقمی را بدون انتقال و با کمک شکل و گسترده نویسی انجام دهند
 • ساعت را با دقیقه و به صورت شمارش های پنج تا پنج تا رو به جلو بخوانند
 • اعداد دو رقمی را روی محور نشان دهند
 • تقریب اعداد دو رقمی را انجام دهند
 • جمع و تفریق دو عدد دو رقمی با مضارب عدد ۱۰ را روی محور اعداد محاسبه کنند

واحد یادگیری ۴

 • جمع و تفریق دو عدد دو رقمی را با روش فرایندی انجام دهند
 • جمع و تفریق دو عدد دو رقمی را بدون انتقال و با چینه انجام دهند
 • ساعت را با دقیقه بخوانند و بنویسند
 • از جدول اعداد دو رقمی برای جمع و تفریق فرایندی و شمارش رو به جلو و رو به عقب استفاده کنند
 • مسئله مربوط به جمع و تفریق فرایندی را حل کنند
 • جمع و تفریق دو عدد دو رقمی را به صورت ستونی انجام دهند

ارزشیابی تشخیصی:

در هر واحد یادگیری با توجه به اطلاعاتی که باید دانش‌اموز در واحد قبلی کسب کرده باشد سوالاتی را مطرح کنید.

روش تدریس:

 • نمایشی
 • پرسش و پاسخ
 • سخنرانی
 • کار گروهی
 • اکتشافی
 • داستان گویی

وسایل لازم:

 • چینه
 • نی
 • مهر محور دهدهی (در صورت تمایل)
 • ساعت دقیقه دار
 • ذره بین
 • تخته و ماژیک
 • کتاب درسی

ارزشیابی پایانی: 

مثال‌های ارائه شده داخل کتاب درسی یا کمک درسی را به روش‌های خواسته شده به همراه دانش‌آموزان حل کنید

تعیین تکلیف:

 • حل انواع جمع‌های دو رقمی با استفاده از همه روش‌هایی که به آن‌ها آموزش داده‌اید
 • ارائه مثال‌ از کارهای روزمره که به روش فرآیندی و مرحله به مرحله انجام می‌شود
 • نوشتن یک مساله و حل جمع و تفریق آن به روش فرآیندی

فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز:

به منظور جلوگیری از طولانی شدن مقاله، بخش فعالیت های معلم و دانش آموز را در فایل ورد که جهت دانلود طرح درس روزانه ریاضی دوم فصل دوم ارائه شده است، مطالعه کنید.

نوشتن طرح درس ریاضی دوم فصل دوم برای کلاس خصوصی ریاضی

نوشتن طرح درس برای کلاس‌های گروهی و خصوصی تفاوتی چندانی ندارد. تنها تفاوت در رابطه با انتخاب روش تدریس برای کلاس خصوصی است. برای مثال در کلاس خصوصی امکان استفاده از روش‌هایی مانند بحث گروهی، روش مشارکتی و برخی شیوه‌های تدریس مخصوصی کلاس‌های گروهی، وجود ندارد.

بنابراین معلم خصوصی ریاضی دوم ابتدایی باید روش تدریسی را برای هر مبحث در نظر بگیرد که هم متناسب با کلاس خصوصی باشد و هم بتواند دانش‌آموز پایۀ دوم ابتدایی را با توجه مقتضیات سنی او، به یادگیری این درس علاقمند کند.

مطالعه بیشتر: مطالب ویژۀ معلمان خصوصی

استادبانک معتبرترین پلتفرم استخدام معلم خصوصی ریاضی  

سامانۀ آموزش خصوصی استادبانک، یکی از معتبرترین و باسابقه‌ترین پلتفرم‌ها برای معرفی برترین اساتید تدریس خصوصی ریاضی آنلاین و حضوری (و سایر دروس) به دانش‌آموزان، دانشجویان و دیگر متقاضیان کلاس‌های خصوصی است.

اهداف و چشم‌اندازهای استادبانک تنها به معرفی معلمان خصوصی محدود نمی‌شود. بلکه یکی از دغدغه‌های همیشگی تیم استادبانک، کمک به افزایش دانش معلمان در زمینۀ تدریس خصوصی و گروهی نیز بوده است.

ما در مجله اساتید استادبانک تلاش می‌کنیم تا به نیازهای مختلف اساتید، معلمان در زمینه‌های مختلف مانند توسعۀ شغلی، کسب درآمد، آشنایی با منابع مطالعاتی و غیره به بهترین شکل پاسخ دهیم.

برای مثال از یک سو با ارائۀ بخش‌هایی نظیر روش تدریس، معرفی کتاب، طرح درس، مدیریت کلاس و غیره می‌کوشیم تا نیازهای این عزیزان در حوزه‌های مذکور برطرف کنیم و از سوی دیگر، با فراهم کردن امکان کسب درآمد از تدریس خصوصی، به افزایش رضایت شغلی این عزیزان کمک می‌کنیم.

در صورتی که شما نیز علاقمند به تدریس و همکاری با سایت استادبانک به عنوان معلم خصوصی هستید، می‌توانید از طریق لینک عضویت اساتید مراحل ثبت نام خود را طی کنید.

چنان چه در مورد ثبت‌نام، نحوۀ همکاری و سایر خدمات آموزشی استادبانک نیاز به راهنمایی و مشاوره داشتید، می‌توانید با شماره ۹۱۰۰۵۳۴۳-۰۲۱ تماس بگیرید.

لطفا دیدگاه‌های خود را در رابطه با مقالۀ طرح درس ریاضی دوم درس جمع و تفریق اعداد دو رقمی، در انتهای همین صفحه با ما در میان بگذارید.
چگونه می‌توانم به فایل‌های دانلود طرح درس ریاضی دوم جمع و تفریق اعداد دو رقمی دسترسی داشته باشم؟

در این مقاله از مجله اساتید استادبانک، به بررسی طرح درس ریاضی دوم ابتدایی درس جمع و تفریق اعداد دو رقمی پرداخته‌ایم. در انتهای توضیحات مقاله می‌توانید فایل رایگان طرح درس ریاضی دوم فصل ۲ را دانلود کنید. در مقالات دیگر بخش طرح درس، طرح درس سایر فصل‌های ریاضی دوم ارائه خواهد شد.

طرح درس روزانۀ جمع و تفریق اعداد دو رقمی دوم دبستان چگونه می‌توان دانلود کرد؟

با مطالعۀ این مقاله از آکادمی اساتید به اطلاعات لازم برای نوشتن طرح درس فصل دوم ریاضی دوم ابتدایی دسترسی خواهید داشت.

چطور می‌توانم به طرح درس روزانه ریاضی دوم دبستان دسترسی داشته باشم؟

با مراجعه به صفحه طرح درس ریاضی دوم دبستان از سایت معلمان ابتدایی استادبانک طرح درس روزانۀ همه فصل‌های کتاب ریاضی دوم دبستان دسترسی خواهید داشت. در این مقاله طرح درس ملی ریاضی دوم فصل جمع و تفریق اعداد دو رقمی ارائه شده است.

برچسب ها:

نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید:

دیدگاهی ثبت نشده است.
×
ثبت نام به عنوان معلم خصوصی