روش تدریسروش تدریس ابتداییروش تدریس دوم ابتداییروش تدریس ریاضیطرح درسطرح درس ریاضی دوم دبستاننحوه برگزاری کلاس
طرح درس ریاضی دوم فصل هفتم-استادبانک

دانلود رایگان طرح درس ریاضی دوم فصل هفتم: کسر و احتمال (فایل قابل ویرایش)

در این مقاله از مجله اساتید استادبانک (بزرگ‌ترین پلتفرم آموزش خصوصی در کشور)، به بررسی طرح درس ریاضی دوم فصل هفتم (کسر و احتمال) پرداخته‌ایم و مواردی مانند هدف کلی، اهداف جزیی، اهداف رفتاری، روش تدریس، ارزشیابی تشخیصی، فعالیت معلم و شاگرد، ارزشیابی پایانی، تعیین تکلیف و وسایل لازم برای تدریس را پوشش داده‌ایم.

در انتهای مقاله نیز، یک فایل ورد دانلودی و قابل ویرایش، شامل اطلاعات کامل طرح درس کسر و احتمال ریاضی دوم دبستان را ارائه کرده‌ایم. لطفا با ما همراه باشید.

موضوعات فصل هفتم کتاب ریاضی دوم دبستان

کتاب ریاضی پایۀ دوم ابتدایی چاپ ۱۴۰۰، از ۸ فصل مجزا تشکیل شده است. هر فصل شامل چهار واحد درسی و یک واحد حل مسأله است. در انتهای هر فصل نیز بخشی تحت عنوان مرور فصل در نظر گرفته شده است.

چیدمان فصل هفتم کتاب ریاضی دوم دبستان (کسر و احتمال) عبارتند از:

 1. قسمتی از یک واحد
 2. نمایش کسرها
 3. حل مساله به روش حل مساله ساده تر
 4. مفهوم احتمال
 5. احتمال و کسر
 6. مرور فصل

در این مقاله، طرح درس ریاضی دوم دبستان درس کسر و احتمال را مورد بررسی قرار داده‌ایم. همچنین در مقالاتی جداگانه از مجله اساتید استادبانک، طرح درس سایر فصل‌های ریاضی دوم را نیز مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای مشاهده این موارد کافیست به بخش طرح درس ریاضی دوم دبستان مراجعه کنید.

در کنار مطالعۀ مقالۀ طرح درس ریاضی دوم دبستان، پیشنهاد می‌کنیم مقالۀ زیر را نیز مرور کنید تا از نکات مهم در رابطه با نوشتن طرح درس مطلع شوید.

مطالعه بیشتر: طرح درس چیست؟ | مراحل نوشتن طرح درس + دانلود نمونه طرح درس

طرح درس ریاضی دوم دبستان قسمتی از یک واحد (واحد یادگیری ۱، صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۲)

هدف کلی:

آموزش مفهوم قسمتی از یک واحد

 اهداف جزیی:

 • یادآوری واحد سانتی‌متر و میلی‌متر
 • یادآوری واحد کامل
 • نشان دادن قسمتی از یک واحد
 • آماده سازی دانش آموزان برای یادگیری مفهوم کسر
 • یادآوری دسته‌هایی ده‌تایی و یکی
 • آموزش تقسیم یک شکل به قسمت‌های مساوی
 • آشنایی با واژه “بین” در اعداد

اهداف رفتاری:

 • دانش آموز باید بتواند به صورت کلامی واحد کامل را تعریف کرده و  سپس نمایش دهد (تقویت مهارت کلامی)
 • با استفاده از خط کش اندازه گیری کرده و سانتی متر و میلی متر را تشخیص دهد
 • با استفاده از خط کش یک شکل را به قسمت‌های مساوی تقسیم کند (تقویت مهارت بصری)

فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز واحد یادگیری ۱ 

به منظور یادآوری واخد سانتی متر و میلی متر و اندازه‌گیری با خط کش، از دانش‌آموزان خود بخواهید انواع وسایلی که در دسترس خود دارند مانند کتاب، دفتر، پاک کن، مداد و غیره را اشیایی را اندازه بگیرند و به صورت کلامی بیان کنند.

سپس از آن‌ها بخواهید اندازۀ مورچه‌ای که در فعالیت ۱ صفحه ۱۱۰ مشخص شده است را بیان کنند. بعد از دریافت پاسخ‌های مختلف شاگردان، جاهای خالی را پر کنید و آن‌ها را با مفهوم “بین” در اعداد آشنا کنید. همچنین در این مرحله، می‌توانید دانش آموزان را با مفهوم چند قسمت از یک واحد آشنا کنید. برای مثال، اندازه مورچه ۶ قسمت از یک واحد کامل سانتی متر است.

در ص ۱۱۱ نحوۀ درست کردن دسته‌های ده‌تایی برای دانش آموزان یادآوری می‌شود. برای مثال ۳۵، شامل سه دسته ده تایی و ۵ تا یکی است، یا به عبارتی ۳۵ شامل دو دسته ده تایی و ۵ قسمت از یک ده تایی است.

در انتهای صفحه ۱۱۱ نیز از دانش‌آموزان بخواهید با کمک شابلون، اشکال مختلفی مانند مستطیل، مثلث، دایره و مربع را رسم کنند، برش بزنند، سپس برش‌ها را مجددا کنار هم قرار دهند تا شکل اولیه به دست آید. به این ترتیب شاگردان با قسمت‌های مساوی از یک شکل آشنا می‌شوند. مطالعه بیشتر: روش تدریس فارسی دوم دبستان

طرح درس ریاضی دوم دبستان نمایش کسرها (واحد یادگیری ۲، صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۵)

هدف کلی:

آشنا شدن شاگردان با مفهوم کسر

 اهداف جزیی:

 • آشنایی با قسمت‌های مساوی در یک شکل
 • آشنایی با کسرهای مساوی
 • بیان مفهوم قسمت با توجه به شکل
 • نوشتن عبارت کسری به صورت فارسی

اهداف رفتاری:

 • دانش آموز باید بتواند با استفاده از کاغذ و تا کردن یک شکل را به قسمت‌های تقریبا مساوی تقسیم کند
 • مفهوم کسرهای مساوی را درک و بیان کند
 • یک عبارت کسری را به زبان فارسی بنویسد

فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز واحد یادگیری ۲

ابتدا از دانش آموزانتان بخواهید که با استفاده شابلون یک مربع بکشند و آن را برش بزنند. سپس دو ضلع روبروی هم را انتخاب کرده و از وسط دو ضلع، مربع را تا بزنند تا به دو قسمت مساوی تقسیم شود و یک قسمت آن را رنگ کنند.

در مرحله بعد از وسط دو ضلع دیگر تا بزنند تا مربع به چهار قسمت مساوی تقسیم شود. در نهایت نیز دو گوشه مربع تا شده را به هم نزدیک کنند تا یک مثلث به دست آید و مربع اولیه به ۸ قسمت مساوی تقسیم شود. در هر مرحله، تعداد قسمت‌های به دست آمده را از دانش‌آموزان بپرسید. از بچه‌ها بخواهید بعضی قسمت‌ها را رنگ کنند، سپس از آن‌ها سوال کنید که تعداد رنگ شده‌ها چند قسمت از تعداد کل شکل‌ها است. مطالعه بیشتر: طرح درس فارسی دوم درس دوم

طرح درس ریاضی دوم دبستان مفهوم احتمال (واحد یادگیری ۳، صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۰)

هدف کلی:

آشنا شدن دانش آموزان با مفهوم احتمال با استفاده از بازی و حدسیه‌سازی

 اهداف جزیی:

 • آموزش مفهوم احتمال به صورت تجربی
 • درک مفهوم احتمال با بازی (کیسه و مهره)

اهداف رفتاری:

 • دانش‌آموز باید بتواند با استفاده از بازی، مفهوم احتمال را درک و بیان کند
 • نتیجه یک آزمایش را حدس بزند

فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز واحد یادگیری ۳

همانند صفحه ۱۱۸ کتاب از دانش آموزان بخواهید یک کیسه که داخل آن دیده نشود به همراه ۵ مهره قرمز و ۱ مهره سفید به کلاس بیاورند. مهره ها را داخل کیسه قرار دهند. سپس از دانش اموزان بپرسید که اگر بدون نگاه کردن به داخل کیسه یک مهره را بیرون بیاوریم، به نظر شما چه رنگی را مشاهده خواهیم کرد؟ (جواب قرمز است چرا که تعداد مهره های قرمز بیشتر است.)

سپس از آن‌ها بخواهید پنج بار یا بیشتر این کار را انجام دهند. یعنی یک مهره بیرون بیاورند، رنگ آن را مشاهده کرده و داخل جدول ثبت کنند و سپس آن را داخل کیسه گذاشته و مجددا یک مهره را بیرون بیاورند.

پس از تکمیل جدول توسط هر یک از شاگردان، حال باید نتیجه بگیرند که جدول‌های به دست آمده متفاوت هستند. ضمن اینکه مشخص نیست که بار ششم هم رنگ قرمز بیرون می‌آید یا سفید. در این مرحله شاگردان را با مفهوم احتمال، پیش بینی، حدسیه سازی آشنا کنید.

در ص ۱۱۹ مفهوم احتمال را این بار با ۱۰ مهره قرمز و ۵ مهره سفید بررسی کنید می کند. دانش آموزان باید به این نتیجه برسند که مهره قرمز شانس بیشتری برای بیرون آمدن دارد چون تعداد آن از تعداد مهره‌های سفید بیشتر است.

در تمرین ۲ مفهوم احتمال و شانس را با تعداد مهره‌های یکسان آزمایش کنید. در این قسمت دانش آموزان باید به این نتیجه برسند که اگر تعداد مهره ها یکسان باشد، شانس آن‌ها برای بیرون آمدن هم یکسان است.

طرح درس ریاضی دوم دبستان احتمال و کسر (واحد یادگیری ۴، صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۳)

هدف کلی:

آشنایی دانش آموزان با احتمال و کسر و ارتباط بین آن‌ها

 اهداف جزیی:

 • بیان احتمال به صورت کسری و کلامی
 • استفاده از صفحه‌های چرخان برای درک مفهوم احتمال و رابطه آن با کسر
 • درک احتمال با بازی
 • درک مفهوم احتمال مساوی
 • آمادگی برای آموزش ضرب

اهداف رفتاری:

 • دانش آموز باید بتواند بین کسر و احتمال رابطه برقرار کند
 • از صفحه چرخان برای درک مفهوم احتمال استفاده کند
 • رابطه کسر و احتمال را به صورت کلامی تعریف کند

فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز واحد یادگیری ۴

از دانش آموزان بخواهید با کمک یکدیگر یک صفحه چرخان درست کنند. سپس آن را به ۸ قسمت مساوی تقسیم نمایند. حال باید قسمت‌های مختلف را رنگ‌امیزی کنند. با توجه به شکل صفحه ۱۲۱ یک قسمت قرمز، چهار قسمت آبی و سه قسمت را به رنگ سبز در بیاورند و تعداد قسمت‌های مربوط به هر رنگ را شمرده و بیان کنند.

در مرحله بعد باید عقربه را بچرخانند و صبر کنند تا عقربه متوقف شود و روی یکی از خانه‌ها بایستد. در همین حین از شاگردان بپرسید به نظر شما به احتمال زیاد عقربه روی کدام رنگ می‌ایستد؟ دلیل پاسخ‌ها را نیز بپرسید. حال از آن‌ها بخواهید ده بار این کار را انجام داده، جدول صفحه ۱۲۱ را پر کنند و با جدول سایر همکلاسی ها مقیسه نمایند.

در نهایت، دانش آموز باید نتیجه بگیرد که هر رنگی که تعداد آن روی صفحه چرخان بیشتر باشد، احتمال ایستادن عقربه روی آن و احتمال وقوع آن نیز بیشتر است.

در صفحه ۱۲۲ دانش آموز به این نتیجه می‌رسد که می‌تواند احتمال را به صورت کسری بیان کند. برای این کار از شاگردان بپرسید چرا روی دایره با قسمت‌های مساوی که ۵ قسمت قرمز و ۳ قسمت آبی است احتمال ایستادن عقربه روی قسمت قرمز بیشتر است؟ چرا روی دایرهٔ دارای ۵ قسمت سبز احتمال ایستادن عقربه روی قسمت سبز بیشتر است؟ چه کسری رنگ آبی دارد؟ چه کسری رنگ سبز دارد؟ بچه ها با برقراری ارتباط کلامی و بیان عبارت کسری می گویند ۵ قسمت از ۸ قسمت مساوی، آبی است و ۳ قسمت از ۸ قسمت مساوی سبز است و پی می‌برند که هر چه تعداد قسمت‌های مساوی از یک رنگ بیشتر باشد، احتمال اینکه عقربه روی آن رنگ بایستد، بیشتر است.

در صفحه ۱۲۳ دانش آموز را با مفهوم احتمال مساوی آشنا کنید. آن ها باید بتوانند پیش بینی کنند که رنگ هایی که قسمتهای مساوی دارند، احتمال ایستاندن عقربه روی آن ها نیز یکسان است.

در انتهای صفحات ۱۲۲ و ۱۲۳ با استفاده از دسته بندی های با تعداد مساوی دانش‌آموز را با مفهوم ضرب آشنا کنید. همچنین با تغییر نحوه دسته بندی (مثلا ۳ دستۀ ۴تایی به جای ۴ دستۀ ۳تایی) مفهوم جابجایی در ضرب را برای دانش آموزان توضیح دهید.

ارزشیابی تشخیصی:

 • پرسیدن سوالاتی در رابطه با واحدهای سانتی متر و میلی متر و دسته بندی
 • پرسیدن سوالاتی در رابطه با تقسیم کیک یا پیتزا بین چند نفر
 • پرسیدن سوالاتی در رابطه با درس های گذشته

روش تدریس:

 • پرسش و پاسخ
 • مشارکتی

وسایل لازم:

 • کتاب
 • تخته و ماژیک
 • مقوای رنگی
 • قیچی
 • کیسه و مهره
 • تاس

ارزشیابی مستمر و پایانی

 • حل فعالیت ها و تمرینات کتاب با مشارکت شاگردان
 • پرسیدن سوالاتی با استفاده از صفحه چرخان، کیسه و مهره و غیره

تعیین تکلیف:

 • حل تمرینات کتاب
 • تهیه صفحه چرخان در منزل و حل تمرینات کتاب با استفاده از آن

نوشتن طرح درس ریاضی دوم فصل هفتم برای کلاس خصوصی ریاضی

نوشتن طرح درس برای کلاس‌های گروهی و خصوصی تفاوتی چندانی ندارد. تنها تفاوت در رابطه با انتخاب روش تدریس برای کلاس خصوصی است. برای مثال در کلاس خصوصی امکان استفاده از روش‌هایی مانند بحث گروهی، روش مشارکتی و برخی شیوه‌های تدریس مخصوصی کلاس‌های گروهی، وجود ندارد.

بنابراین معلم خصوصی ریاضی دوم ابتدایی باید روش تدریسی را برای هر مبحث در نظر بگیرد که هم متناسب با کلاس خصوصی باشد و هم بتواند دانش‌آموز پایۀ دوم ابتدایی را با توجه مقتضیات سنی او، به یادگیری این درس علاقمند کند.

مطالعه بیشتر: مطالب ویژۀ معلمان خصوصی

استادبانک معتبرترین پلتفرم استخدام معلم خصوصی ریاضی  

سامانۀ آموزش خصوصی استادبانک، یکی از معتبرترین و باسابقه‌ترین پلتفرم‌ها برای معرفی برترین اساتید تدریس خصوصی ریاضی آنلاین و حضوری (و سایر دروس) به دانش‌آموزان، دانشجویان و دیگر متقاضیان کلاس‌های خصوصی است.

اهداف و چشم‌اندازهای استادبانک تنها به معرفی معلمان خصوصی محدود نمی‌شود. بلکه یکی از دغدغه‌های همیشگی تیم استادبانک، کمک به افزایش دانش معلمان در زمینۀ تدریس خصوصی و گروهی نیز بوده است.

ما در مجله اساتید استادبانک تلاش می‌کنیم تا به نیازهای مختلف اساتید، معلمان در زمینه‌های مختلف مانند توسعۀ شغلی، کسب درآمد، آشنایی با منابع مطالعاتی و غیره به بهترین شکل پاسخ دهیم.

برای مثال از یک سو با ارائۀ بخش‌هایی نظیر روش تدریس، معرفی کتاب، طرح درس، مدیریت کلاس و غیره می‌کوشیم تا نیازهای این عزیزان در حوزه‌های مذکور برطرف کنیم و از سوی دیگر، با فراهم کردن امکان کسب درآمد از تدریس خصوصی، به افزایش رضایت شغلی این عزیزان کمک می‌کنیم.

در صورتی که شما نیز علاقمند به تدریس و همکاری با سایت استادبانک به عنوان معلم خصوصی هستید، می‌توانید از طریق لینک عضویت اساتید مراحل ثبت نام خود را طی کنید.

چنان چه در مورد ثبت‌نام، نحوۀ همکاری و سایر خدمات آموزشی استادبانک نیاز به راهنمایی و مشاوره داشتید، می‌توانید با شماره ۹۱۰۰۵۳۴۳-۰۲۱ تماس بگیرید.

لطفا دیدگاه‌های خود را در رابطه با مقالۀ طرح درس ریاضی دوم درس کسر و احتمال، در انتهای همین صفحه با ما در میان بگذارید.
چگونه می‌توانم به فایل‌های دانلود طرح درس ریاضی دوم درس کسر و احتمال دسترسی داشته باشم؟

در این مقاله از مجله اساتید استادبانک، به بررسی طرح درس ریاضی دوم ابتدایی درس کسر و احتمال پرداخته‌ایم. در انتهای توضیحات مقاله می‌توانید فایل رایگان طرح درس ریاضی دوم فصل هفتم را دانلود کنید. در مقالات دیگر بخش طرح درس، طرح درس سایر فصل‌های ریاضی دوم ارائه خواهد شد.

طرح درس روزانه کسر و احتمال ریاضی دوم دبستان چگونه می‌توان دانلود کرد؟

با مطالعۀ این مقاله از آکادمی اساتید به اطلاعات لازم برای نوشتن طرح درس فصل هفتم ریاضی دوم ابتدایی دسترسی خواهید داشت.

چطور می‌توانم به طرح درس روزانه ریاضی دوم دبستان دسترسی داشته باشم؟

با مراجعه به صفحه طرح درس ریاضی دوم دبستان از سایت معلمان ابتدایی استادبانک طرح درس روزانۀ همه فصل‌های کتاب ریاضی دوم دبستان دسترسی خواهید داشت. در این مقاله طرح درس ملی ریاضی دوم فصل کسر و احتمال ارائه شده است.

برچسب ها:

نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید:

دیدگاهی ثبت نشده است.
×
ثبت نام به عنوان معلم خصوصی