اخبار آموزش و پرورشاخبار معلماناستخدام آموزش و پرورش

رتبه لازم برای قبولی در رشته‌های تربیت معلم انسانی

همان طور که در مقالۀ “هر آنچه که در مورد رشتۀ تربیت معلم باید بدانید” گفتیم، از طریق پنج گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان می‌توانید وارد رشته‌های مختلف تربیت معلم شوید. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این زمینه وجود دارد، تخمین رتبۀ دانشگاه فرهنگیان در رشته تربیت معلم است.

پاسخ به این سؤال، بستگی به این موضوع دارد که شما قصد شرکت در چه رشته‌ای از رشته‌های تربیت معلم را دارید، در چه منطقه‌ای آزمون می‌دهید و از طریق کدام یک از پنج گروه آزمایشی اقدام به شرکت در آزمون سراسری کرده‌اید. در این مقاله از مجله اساتید استادبانک (بزرگ‌ترین پلتفرم تدریس خصوصی در ایران)، به بررسی رتبۀ لازم برای رشته تربیت معلم انسانی در مناطق سه گانه می‌پردازیم. در مقالات آینده نیز رتبه لازم برای ۴ گروه آزمایشی دیگر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

رشته‌های تربیت معلم انسانی

در بین پنج گروه آزمایشی شرکت‌کننده در آزمون سراسری، همواره بیشترین ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته تربیت معلم، به گروه آزمایشی علوم انسانی اختصاص داده شده است. ظرفیت پذیرش تربیت معلم در رشتۀ انسانی در سال‌های اخیر، سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر بوده است.

 از طریق رشتۀ انسانی، می‌توانید وارد برخی از رشته‌های تربیت معلم شوید. این رشته‌ها عبارتند از:

 • آموزش زبان و ادبیات فارسی
 • دبیری الهیات و معارف اسلامی
 • دبیری زبان و ادبیات عربی
 • دبیری تاریخ
 • دبیری علوم اجتماعی
 • راهنمایی و مشاوره
 • آموزش ابتدایی
 • آموزش و پرورش کودکان استثنایی
 • آموزش تربیت بدنی
 • آموزش جغرافیا

در ادامۀ مقاله نمونه‌هایی از رتبه‌های کسب شده برای قبولی در برخی رشته‌های تربیت معلم انسانی را در اختیار شما داوطلبان و علاقمندان شغل معلمی قرار می‌دهیم.

رتبۀ لازم برای قبولی دبیری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان

رتبۀ قبولی آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۱
 • پردیس شهید چمران تهران، رتبه ۳۶۵۲
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۵۲۱۵
 • پردیس علامه امینی تبریز، رتبه ۹۵۲۵
 • پردیس زینبیه پیشوا (فارس)، رتبه ۱۰۲۵۱
 • پردیس شهید چمران تهران، رتبه ۱۱۴۵
 • پردیس زینبیه پیشوا (تهران)، ۱۴۷۸۵

رتبۀ قبولی آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۲
 • پردیس امام علی (ع) گیلان، رتبه ۶۵۱۴
 • پردیس آیت الله خامنه ای گرگان، رتبه ۵۱۴۲
 • پردیس امام محمد باقر (ع) بجنورد، رتبه ۳۸۴۲
 • مرکز آموزش عالی عترت واوان، رتبه ۵۳۲۵
 • پردیس بنت الهدی صدر گیلان، رتبه ۶۸۴۱
 • پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی البرز، رتبه ۱۰۲۵۱
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۱۷۲۷۴

رتبۀ قبولی آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۳
 • پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز، رتبه ۱۰۶۵۲
 • پردیس شهید مدرس سنندج، رتبه ۹۳۲۵
 • پردیس شهید مدرس ایلام، رتبه ۸۲۱۵
 • پردیس علامه امینی (اردبیل)، رتبه ۶۸۰۲
 • پردیس شهید باهنر کرمان، رتبه ۵۶۸۵

رتبۀ قبولی دانشگاه فرهنگیان در رشتۀ دبیری الهیات و معارف

رتبۀ قبولی دبیری الهیات و معارف دانشگاه فرهنگیان منطقه ۱
 • پردیس علامه امینی تبریز، رتبه ۱۱۲۵۰
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۹۹۹۶
 • پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز، رتبه ۷۲۰۱
 • مرکز آموزش عالی سلمان فارسی شیراز، رتبه ۷۰۴۵
 • پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد، رتبه ۶۹۶۲
 • پردیس نسیبه تهران، رتبه ۵۵۰۵

رتبۀ قبولی دبیری الهیات و معارف دانشگاه فرهنگیان منطقه ۲
 • پردیس شهید باهنر اصفهان،رتبه ۱۳۲۶۲
 • پردیس دکترشریعتی ساری، رتبه ۱۰۴۹۵
 • پردیس شهیدپاک نژاد یزد، رتبه ۹۴۲۵
 • پردیس آیت الله خامنه ای گرگان، رتبه ۹۲۵۰
 • پردیس شهید باهنر اراک، رتبه ۸۹۲۵
 • پردیس امام علی رشت، رتبه ۸۶۸۰
 • پردیس شهید مدرس ایلام، رتبه ۸۴۵۲
 • پردیس رسالت زاهدان، رتبه ۸۰۱۵

رتبۀ قبولی دبیری الهیات و معارف دانشگاه فرهنگیان منطقه ۳
 • پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز، رتبه ۲۲۴۰۱
 • پردیس نسیبه تهران، رتبه ۲۱۰۴۶
 • پردیس شهید پاک‌نژاد یزد، رتبه ۱۹۱۹۳
 • پردیس حضرت فاطمه الزهرا (س) یزد، رتبه ۱۸۴۴۰
 • پردیس شهید رجایی شیراز، رتبه ۵۲۴۵
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۶۵۹۸

رتبۀ قبولی دبیری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فرهنگیان

رتبۀ قبولی دبیری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۱
 • پردیس علامه امینی تبریز، رتبه ۸۶۸۰
 • پردیس شهید رجایی شیراز، رتبه ۷۸۵۰
 • پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد، رتبه ۶۲۱۰
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۴۸۴۱
 • پردیس زینبیه پیشوا، رتبه ۴۶۵۰
 • پردیس شهدای مکه تهران،رتبه ۴۲۱۵

رتبۀ قبولی دبیری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۲
 • پردیس واوان تهران، رتبه ۱۱۲۳۰
 • پردیس بنت الهدی صدر گیلان، رتبه ۱۰۴۲۰
 • پردیس شهید صدوقی کرمانشاه، رتبه ۱۰۲۰۰
 • پردیس دکتر شریعتی ساری، رتبه ۷۷۰۰
 • پردیس رسالت زاهدان، رتبه ۵۸۱۰
 • پردیس علامه طباطبایی بوشهر، رتبه ۵۶۲۰
 • پردیس شهید پاک‌نژاد یزد، رتبه ۵۲۲۳
 • پردیس شهید بهشتی مشهد، رتبه ۵۲۱۰

رتبۀ قبولی دبیری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۳
 • پردیس  رسالت زاهدان، رتبه ۱۰۳۲۰
 • پردیس شهید مقصودی همدان، رتبه ۱۰۳۰۲
 • پردیس شهید صدوقی کرمانشاه، رتبه ۹۴۲۰
 • پردیس علامه طباطبایی ارومیه، رتبه ۸۲۰۰
 • پردیس شهدای مکه تهران، رتبه ۷۱۴۲
 • مرکز آموزش عالی سلمان فارسی شیراز، رتبه ۴۶۲۰
 • پربدیس دکتر شریعتی ساری، رتبه ۴۴۵۰
 • پردیس امام خامنه ای گرگان، رتبه ۴۲۵۰

رتبۀ لازم برای قبولی دبیری تاریخ دانشگاه فرهنگیان

رتبۀ قبولی دبیری تاریخ دانشگاه فرهنگیان منطقه ۱
 • شهید زینبیه پیشوا، رتبه ۸۲۱۵
 • پردیس شهید رجایی شیراز، رتبه ۹۰۲۵
 • پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد، رتبه ۴۵۲۱
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۳۶۵۲

رتبۀ قبولی دبیری تاریخ دانشگاه فرهنگیان منطقه ۲
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۱۷۲۷۴
 • پردیس شهدای مکه تهران، رتبه ۹۶۴۶
 • پردیس امام علی گیلان، رتبه ۶۲۱۵
 • پردیس شهید مدرس ایلام، رتبه ۵۰۱۲
 • پردیس شهید بهشتی مشهد، رتبه ۵۸۴۱
 • پردیس شهید پاکنژاد یزد، رتبه ۵۳۶۲
 • پردیس امام علی گیلان، رتبه ۵۲۱۵
 • پردیس شهید مدرس ایلام، رتبه ۴۲۱۵

رتبۀ قبولی دبیری تاریخ دانشگاه فرهنگیان منطقه ۳
 • پردیس علامه امینی تبریز، رتبه ۱۳۶۸۴
 • پردیس شهید مدرس ایلام، رتبه ۱۲۴۵۲
 • پردیس شهدای مکه تهران، رتبه ۹۰۲۵
 • پردیس شهید هاشمی مشهد، رتبه ۷۶۲۵
 • پردیس امام محمد باقر بجنورد، رتبه ۶۸۴۱
 • پردیس شهدای مکه تهران، رتبه ۵۵۲۱
 • پردیس علامه طباطبایی ارومیه، رتبه ۵۹۸۵
 • پردیس سالت زاهدان، رتبه ۵۳۶۲
 • پردیس زینبیه پیشوا، رتبه ۵۱۲۵

رتبۀ قبولی دانشگاه فرهنگیان در رشتۀ دبیری علوم اجتماعی

رتبۀ قبولی دبیری علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۱
 • پردیس شهید بهشتی مشهد، رتبه ۱۱۶۳۰
 • پردیس علامه امینی تبریز، رتبه ۱۰۳۲۵
 • پردیس بنت الهدی صدر رشت، رتبه ۷۵۲۱
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۹۴۱۲
 • پردیس شهید رجایی شیراز، رتبه ۷۵۱۴
 • پردیس زینبیه پیشوا، رتبه ۸۵۱۲
 • پردیس شهید هاشمی‌نژاد مشهد، رتبه ۹۴۱۲
 • پردیس دکتر شریعتی ساری، رتبه ۸۸۵۴

رتبۀ قبولی دبیری علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۲
 • پردیس رسالت زاهدان، رتبه ۱۳۸۴۱
 • پردیس دکتر شریعتی ساری، رتبه ۱۳۳۰۲
 • پردیس شهید بهشتی زنجان، رتبه ۵۵۲۱
 • پردیس دکتر علامه طباطبایی ارومیه، رتبه ۹۶۵۲
 • پردیس شهید مدرس ایلام، رتبه ۹۴۱۲
 • پردیس شهید بهشتی مشهد، رتبه ۹۳۲۰
 • پردیس امام محمد باقر بجنورد، رتبه ۹۱۲۵
 • پردیس شهید باهنر کرمان، رتبه ۹۵۲۱

رتبۀ قبولی دبیری علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۳
 • پردیس شهید پاک‌نژاد یزد، رتبه ۶۱۷۸
 • پردیس دکتر شریعتی ساری، رتبه ۶۱۴۲
 • پردیس علامه طباطبایی بوشهر، رتبه ۶۶۲۰
 • پردیس شهید مطهری زاهدان، رتبه ۶۵۲۰
 • پردیس بنت الهدی صدر رشت، رتبه ۶۲۱۰
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۴۵۲۱
 • پردیس امام محمد باقر بجنورد، رتبه ۴۹۱۰
 • پردیس شهید مدرس ایلام، رتبه ۵۷۰۲
 • پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد، رتبه ۵۵۲۱

رتبۀ قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

برای قبولی در رشتۀ آموزش ابتدایی، از سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی می‌توان اقدام کرد. در این مقاله، ما به رتبۀ لازم برای قبولی در این رشته از طریق گروه آزمایشی انسانی اشاره کرده‌ایم. در سایر مقالات، به رتبۀ لازم برای سایر گروه‌های آزمایشی خواهیم پرداخت.

رتبۀ قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۱
 •  پردیس شهید چمران تهران، رتبه ۸۴۲۳
 •  پردیس شهیدباهنر اصفهان، رتبه ۸۱۷۵
 • پردیس نسیبه تهران، رتبه ۷۳۴۵
 • پردیس نسیبه، رتبه ۴۱۷۴
 • پردیس شهید بهشتی مشهد، رتبه ۱۵۸۶

رتبۀ قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۲
 • پردیس رسالت زاهدان، رتبه ۱۷۶۲۷
 • پردیس شهید مفتح شهرری، رتبه ۱۷۴۱۹
 • پردیس شهید باهنر اراک، رتبه ۱۷۰۵۷
 • پردیس امام علی (ع) رشت، رتبه ۱۶۲۱۴
 • پردیس شهید بهشتی مشهد، رتبه ۷۹۶۶
 • پردیس فاطمه الزهرا (س) اهواز، رتبه ۶۸۲۰
 • پردیس فاطمه الزهرا (س) زنجان، رتبه ۴۷۱۵ 

رتبۀ قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۳
 • پردیس رسالت زاهدان، رتبه ۲۲۴۷۱
 • پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان، رتبه ۲۲۱۲۹
 • پردیس فاطمه الزهرا (س) اهواز، رتبه ۲۱۲۰۹
 • پردیس شهید بهشتی مشهد، رتبه ۷۲۵۶
 • پردیس فاطمه الزهرا (س) زنجان، رتبه ۶۲۲۰

رتبۀ لازم برای قبولی دبیری تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان

برای قبولی در رشتۀ دبیری تربیت بدنی، همانند آموزش ابتدایی، از سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی می‌توان اقدام کرد. در این مقاله، ما به برخی از رتبه‌های لازم برای قبولی در رشتۀ دبیری تربیت بدنی از طریق گروه آزمایشی انسانی اشاره کرده‌ایم. در سایر مقالات این دسته، به رتبۀ لازم برای سایر گروه‌های آزمایشی اشاره می‌کنیم.

رتبۀ قبولی دبیری تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۱
 • پردیس فاطمه‌الزهرا (س) اصفهان، رتبه ۱۱۵۲۵
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۹۰۴۱
 • پردیس نسیبه تهران، رتبه ۸۴۷۴
 • پردیس شهید چمران تهران، رتبه ۶۶۴۲
 • مرکز آموزش عالی سلمان فارسی، رتبه ۶۲۲۵
 • پردیس علامه امینی تبریز، رتبه ۵۰۴۱

رتبۀ قبولی دبیری تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۲
 • پردیس شهید پاک‌نژاد یزد، رتبه ۱۲۹۵۴
 • پردیس علامه طباطبایی ارومیه، رتبه ۱۲۳۶۴
 • پردیس شهید مقصودی همدان، رتبه ۱۱۸۳۵
 • پردیس نسیبه تهران، رتبه ۱۰۳۴۹
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۹۷۰۷
 • پردیس امام جعفر صادق ایلام، رتبه ۸۲۸۸
 • پردیس علامه طباطبایی لرستان، رتبه ۷۳۷۵
 • پردیس شهید چمران تهران، رتبه ۷۳۲۴
 • پردیس بنت‌الهدی صدر گیلان، رتبه ۷۲۰۱
 • پردیس  شهید مقصودی همدان، رتبه ۶۸۴۶

رتبۀ قبولی دبیری تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۳
 • پردیس شهید بهشتی مشهد، رتبه ۱۶۵۹۸
 • پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز، رتبه ۱۳۴۵۶
 • پردیس شهید هاشمی‌نژاد مشهد، رتبه ۱۱۴۵۲
 • پردیس رسالت زاهدان، رتبه ۱۰۲۵۴
 • پردیس شهید مقصودی همدان، رتبه ۹۶۵۴
 • پردیس علامه طباطبایی اردبیل، رتبه ۸۵۴۱
 • مرکز اموزش عالی شهید مطهری شیراز، رتبه ۸۰۱۲
 • پردیس شهید رجایی اصفهان، رتبه ۷۷۰۴
 • پردیس شهید باهنر کرمان، رتبه ۴۷۵۶
 • پردیس امام علی گیلان، رتبه ۴۹۵۲
 • پردیس شهید بهشتی زنجان، رتبه ۵۳۵۲
 • پردیس امام جعفر صادق ایلام، رتبه ۵۱۲۴

رتبۀ قبولی دانشگاه فرهنگیان در رشتۀ آموزش کودکان استثنایی

رتبۀ قبولی آموزش کودکان استثنایی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۱
 • پردیس امام صادق بجنورد، رتبه ۱۱۴۹۶
 • پردیس رسالت زاهدان، رتبه ۸۷۰۱
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۸۳۴۱
 • پردیس شهید باهنر کرمان، رتبه ۶۸۶۵
 • پردیس علامه طباطبایی ارومیه، رتبه ۶۰۸۷
 • پردیس امام جعفر صادق لرستان، رتبه ۵۳۷۴
 • پردیس شهید پاک‌نژاد یزد، رتبه ۳۲۴۵
 • پردیس امام خمینی گرگان، رتبه ۵۵۱۲
 • پردیس شهید مدرس سنندج، رتبه ۵۰۸۷

رتبۀ قبولی آموزش کودکان استثنایی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۲
 • پردیس زینبیه پیشوا، رتبه ۱۶۲۰۹
 • پردیس علامه طباطبایی لرستان، رتبه ۱۸۸۴۱
 • پردیس آیت‌الله خامنه‌ای گرگان، رتبه ۱۵۵۴۱
 • پردیس شهید صدوقی کرمانشاه، رتبه ۱۳۲۵۴
 • پردیس  بنت‌الهدی صدر گیلان، رتبه ۱۱۶۵۲
 • پردیس علامه طباطبایی اردبیل، رتبه ۱۱۴۱۲
 • پردیس امام علی گیلان، رتبه ۱۰۶۵۱

رتبۀ قبولی آموزش کودکان استثنایی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۳

رتبۀ قبولی دبیری جغرافیا دانشگاه فرهنگیان

رتبۀ قبولی دبیری جغرافیا دانشگاه فرهنگیان منطقه ۱
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۹۹۹۶
 • پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز، رتبه ۷۲۰۱
 • پردیس نسیبه تهران، رتبه ۵۵۰۵ 
 • پردیس شهید مدرس سنندج، رتبه ۵۲۳۵
 • پردیس بنت‌الهدی صدر رشت، رتبه ۴۵۶۲
 • پردیس شهید بهشتی مشهد، رتبه ۳۰۸۷
 • پردیس شهید هاشمی‌نژاد مشهد، رتبه ۹۸۱

رتبۀ قبولی دبیری جغرافیا دانشگاه فرهنگیان منطقه ۲
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۱۴۲۰۹
 • پردیس دکترشریعتی ساری، رتبه ۱۱۷۳۳
 • پردیس شهید پاک‌نژاد یزد، رتبه ۹۴۲۵
 • پردیس شهید چمران تهران، رتبه ۹۳۵۱
 • پردیس فاطمه‌الزهرا (س) اهواز، رتبه ۸۱۷۶
 • پردیس بنت‌الهدی صدر رشت، رتبه ۸۰۱۷
 • پردیس شهید مدرس سنندج، رتبه ۷۳۱۷ 

رتبۀ قبولی دبیری جغرافیا دانشگاه فرهنگیان منطقه ۳
 • پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز، رتبه ۲۲۴۰۱
 • پردیس نسیبه تهران، رتبه ۲۱۰۴۶
 • پردیس شهیدپاک‌نژاد یزد، رتبه ۱۹۱۹۳ 
 • پردیس فاطمه‌الزهرا (س) یزد، رتبه ۱۸۴۴۰
 • پردیس شهید مدرس سنندج، رتبه ۱۴۷۱۱
 • پردیس دکتر شریعتی ساری، رتبه ۱۴۳۳۹

رتبۀ قبولی دانشگاه فرهنگیان در رشتۀ راهنمایی و مشاوره 

رتبۀ قبولی راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان منطقه ۱
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۳۷۴۱
 • پردیس شهید چمران تهران، رتبه ۲۱۰۲
 • پردیس شهید رجایی شیراز، رتبه ۲۰۳۵
 • پردیس شهید بهشتی مشهد، رتبه ۱۸۵۲
 • پردیس شهید هاشمی‌نژاد مشهد، رتبه ۱۵۰۲
 • پردیس نسیبه تهران، رتبه ۱۴۵۲

رتبۀ قبولی راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان منطقه ۲
 • پردیس شهید صدوقی کرمانشاه، رتبه ۳۷۴۱
 • پردیس شهید مدرس سنندج، رتبه ۲۱۰۲
 • پردیس علامه طباطبایی، رتبه ۲۰۳۵
 • پردیس شهید بهشتی مشهد، رتبه ۱۸۵۲
 • پردیس شهید باهنر کرمان، رتبه ۱۵۰۲
 • پردیس شهید پاک‌نژاد یزد، رتبه ۱۴۵۲
 • پردیس بنت‌الهدی صدر کردستان، رتبه ۱۲۴۳
 • پردیس شهید باهنر کرمان، رتبه ۱۵۷۴

رتبۀ قبولی راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان منطقه ۳
 • پردیس شهید مفتح شهرری، رتبه ۱۵۵۴۵
 • پردیس دکتر شریعتی ساری، رتبه ۱۴۹۸۷
 • پردیس بنت‌الهدی صدر اردبیل، رتبه ۱۳۰۵۴
 • پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز، رتبه ۱۱۲۶۵
 • پردیس بنت الهدی صدر بوشهر، رتبه ۹۲۵۱
 • پردیس رسالت زاهدان، رتبه ۹۱۲۵
 • پردیس علامه امینی تبریز، رتبه ۷۵۸۴
 • پردیس شهید باهنر اصفهان، رتبه ۷۵۱۴
 • پردیس امام علی گیلان، رتبه ۴۶۵۴

بعد از قبولی و تحصیل در رشته‌‌های تربیت معلم انسانی چگونه می‌توان کسب درآمد کرد؟

یکی از مزایای تحصیل در دانشگاه‌های تربیت معلم از جمله رشته‌های تربیت معلم انسانی، این است که دانشجو معلمان، از زمان ورود به دانشگاه، حقوق دریافت می‌کنند. در حالی که در بسیاری از دانشگاه‌ها، دانشجویان برای تحصیل خود باید هزینه‌هایی را پرداخت کنند، در دانشگاه فرهنگیان نه تنها تحصیل رایگان است، بلکه دانشجویان، حقوقی مطابق با حقوق وزارت کار دربافت می‌کنند.

این میزان حقوق اگر چه که در دوران دانشجویی بسیار ارزشمند است، اما نمی‌تواند برای دانشجو معلمان فعال، علاقمند به تدریس و مشتاق کسب درآمدهای بالاتر، راضی کننده باشد.

این دسته از دانشجو معلمان می‌توانند از روش‌هایی مانند تدریس خصوصی برای افزایش حقوق خود استفاده کنند. در صورتی که توانمندی بالا و عملکرد خوبی در تدریس داشته باشید، درآمد شما از تدریس خصوصی می‌تواند به مراتب بیشتر از درآمد ماهانۀ یک معلم رسمی و با سابقۀ آموزش و پرورش باشد.

اما تلاش برای تبلیغات و جذب شاگرد، ضمن اینکه به زمان و هزینۀ زیادی نیاز دارد، ممکن است بسیاری از معلمان را از هدف اصلی آن‌ها، یعنی آموزش اصولی و حرفه‌ای، دور کند. به همین دلیل پیشنهاد ما این است که برای شروع فعالیت خود به عنوان معلم خصوصی، با سامانه‌های تدریس خصوصی مانند استادبانک همکاری کنید.

 استادبانک با هدف معرفی معلمان توانمند و فراهم کردن فرصتی برای کسب درآمد این عزیزان از تدریس خصوصی، اقدام به استخدام معلم خصوصی در تمامی دروس، به صورت حضوری و آنلاین کرده است.

پیشنهاد می‌کنیم به منظور اطلاع از مزایای همکاری با استادبانک، مقالۀ زیر را مطالعه کنید.

استادبانک، سامانه‌ای برای استخدام و تربیت معلم خصوصی 

در این مقاله از سایت معلمان استادبانک به بررسی رتبه لازم برای قبولی در رشته تربیت معلم انسانی (گرایش‌های مختلف این رشته در دانشگاه فرهنگیان) در مناطق سه‌گانه ۱، ۲ و ۳ پرداختیم. در مقالات آینده نیز به بررسی رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان در ۴ گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، هنر و زبان خواهیم پرداخت.

تیم استادبانک همگام با دانشگاه‌های تربیت معلم در سرتاسر کشور، تلاش می‌کند تا در آماده‌سازی و تربیت معلم، به خصوص در حوزۀ معلم خصوصی نقشی اثرگذار و مفید داشته باشد و به نیازهای مختلف معلمان در این زمینه‌ پاسخ دهد.

استادبانک از یک سو با فراهم کردن بخش‌های مختلفی تحت عنوان توسعۀ شغلی معلمان، روش تدریس، معرفی کتاب، تکنولوژی آموزشی و غیره مقالات علمی و مفیدی را در این حوزه‌ها به اساتید ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، امکان کسب درآمد از تدریس خصوصی را برای معلمان عزیز فراهم کرده‌ است.

در صورتی که شما نیز علاقمند به تدریس و همکاری با سایت استادبانک به عنوان معلم خصوصی هستید، می‌توانید از طریق لینک عضویت اساتید مراحل ثبت نام خود را طی کنید.

چنان چه در مورد ثبت‌نام، نحوۀ همکاری و سایر خدمات آموزشی استادبانک نیاز به راهنمایی و مشاوره داشتید، می‌توانید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۵۳۴۳ تماس بگیرید.

لطفا تجربیات خود را در زمینۀ رتبه لازم برای تربیت معلم انسانی را با سایر علاقمندان و داوطلبان تحصیل در دانشگاه فرهنگیان در میان بکذارید.
برچسب ها:

نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید:

دیدگاهی ثبت نشده است.
×
ثبت نام به عنوان معلم خصوصی