روش تدریسروش تدریس ابتداییروش تدریس دوم ابتداییروش تدریس ریاضیطرح درسطرح درس ریاضی دوم دبستانمدیریت کلاسنحوه برگزاری کلاس
طرح درس ریاضی دوم ابتدایی فصل چهارم-استادبانک

دانلود رایگان طرح درس ریاضی دوم ابتدایی فصل چهارم: عددهای سه رقمی

در این مقاله از مجله اساتید استادبانک (بزرگ‌ترین پلتفرم آموزش خصوصی در کشور)، به بررسی طرح درس ریاضی دوم ابتدایی فصل چهارم (اعداد سه رقمی) پرداخته‌ایم و مواردی مانند هدف کلی، اهداف جزیی، اهداف رفتاری، روش تدریس، فعالیت معلم و شاگرد، تعیین تکلیف و وسایل لازم را مورد بررسی قرارداده‌ایم.

در انتهای مقاله نیز، یک فایل ورد دانلودی و قابل ویرایش، شامل اطلاعات کامل طرح درس اعداد سه رقمی ریاضی دوم دبستان را ارائه کرده‌ایم. لطفا با ما همراه باشید.

موضوعات فصل چهارم کتاب ریاضی دوم دبستان

کتاب ریاضی پایۀ دوم ابتدایی چاپ ۱۴۰۰، از ۸ فصل مجزا تشکیل شده است. هر فصل شامل چهار واحد درسی و یک واحد حل مسأله است. در انتهای هر فصل نیز بخشی تحت عنوان مرور فصل در نظر گرفته شده است.

چیدمان فصل چهارم کتاب ریاضی دوم دبستان (اشکال هندسی) عبارتند از:

 1. معرفی پول
 2. معرفی عددهای سه رقمی
 3. حل مساله به روش حذف حالت‌های نامطلوب
 4. عددهای سه رقمی تقریبی
 5. آمادگی برای جمع و تفریق
 6. مرور فصل

در این مقاله، طرح درس ریاضی دوم دبستان درس اعداد سه رقمی را مورد بررسی قرار داده‌ایم. همچنین در مقالاتی جداگانه از مجله اساتید استادبانک که در آینده منتشر خواهند شد، طرح درس ریاضی دوم دبستان را برای سایر فصل‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در کنار مطالعۀ مقالۀ طرح درس ریاضی دوم دبستان فصل چهارم، پیشنهاد می‌کنیم مقالۀ زیر را نیز مطالعه کنید تا از نکات مهم در رابطه با نوشتن طرح درس مطلع شوید.

مطالعه بیشتر: طرح درس چیست؟ | مراحل نوشتن طرح درس + دانلود نمونه طرح درس

نوشتن طرح درس ریاضی دوم ابتدایی فصل چهارم (عددهای سه رقمی)

اهداف کلی فصل چهارم ریاضی دوم دبستان

 • آموزش و معرفی پول و واحد مالی
 • آموزش و معرفی اعداد سه رقمی به کمک ابزارها و روش‌های مختلف
 • ادامۀ آموزش اعداد سه رقمی و تقریب در اعداد سه رقمی
 • آماده‌سازی دانش‌آموز برای جمع و تفریق اعداد سه رقمی با روش‌های مختلف

اهداف جزیی فصل اعداد سه رقمی ریاضی دوم دبستان

واحد یادگیری ۱

 • آشنایی با نحوۀ ساختن، خواندن و نوشتن عدد ۱۰۰ و تعداد رقم‌های آن
 • آشنایی با واحد پول ایران و شناسایی انواع سکه‌ها
 • درک نحوه تبدیل سکه‌ها به یکدیگر

واحد یادگیری ۲

 • درک ارزش سکه‌ها
 • نمایش اعداد سه رقمی با روش‌های مختلفی مانند چینه، سکه، چرتکه و غیره
 • بردن اعداد به حدول ارزش مکانی و خارج کردن از آن
 • نوشتن اعداد سه رقمی با حروف
 • کاشی کاری

واحد یادگیری ۳

 • نمایش اعداد سه رقمی با استفاده از ابزارهای مختلف
 • بیان تقریب اعداد سه رقمی
 • نمایش عدد سه رقمی در جدول ارزش مکانی و خارج از آن
 • خواندن و نوشتن عدد سه رقمی روی محور اعداد
 • تقریب زدن اعداد سه رقمی با حذف یکان و دهگان
 • شمارش ترتیبی اعداد سه رقمی با مضارب دهدهی و صدتایی
 • تقارن ۴ قسمتی و کاشی کاری

واحد یادگیری ۴

 • جمع و تفریق عدد سه رقمی با عدد یک رقمی (بدون انتقال با استفاده از جدول اعداد و شمارش رو به جلو و رو به عقب)
 • برقراری ارتباط بین انگشتان دست و دسته‌های ده‌تایی و صدتایی
 • محاسبه جمع و تفریق سه رقمی با مضارب صدتایی روی محور اعداد
 • جمع و تفریق ستونی بدون انتقال با استفاده از محور اعداد و جدول اعداد
 • حل مسئله با استفاده از جدول اعداد در شمارش رو به جلو و رو به عقب
 • تقریب زدن در اعداد سه رقمی
 • گسترده‌نویسی عدد سه رقمی
مطالعه بیشتر: طرح درس ریاضی دوم دبستان

اهداف رفتاری ریاضی دوم فصل اعداد سه رقمی

واحد یادگیری ۱

 • دانش‌آموز باید بتواند شمارش تا عدد ۱۰۰ را انجام دهد
 • با استفاده از چینه عدد ۱۰۰ را بسازد
 • مربع‌های صدتایی ایجاد کند
 • واحدها و سکه‌ها را به یکدیگر تبدیل نماید
 • الگویابی کند
 • ساعت را با شمارش پنج تا پنج تا  بخواند

واحد یادگیری ۲

 • دانش‌آموزان باید بتوانند تبدیل سکه‌ها به یکدیگر را انجام دهند
 • یک عدد سه رقمی را با نمایش‌های مختلف مانند سکه، چرتکه، چینه، جدول ارزش مکانی نشان دهد
 • الگوها را بخواند
 • اعداد سه رقمی را بخواند و با حروف و عدد بنویسد
 • نمایش‌های مختلف اعداد و تبدیلات آن‌ها را به صورت کلامی بیان کند
 • سطوح مورد نظر را کاشی کاری کند

واحد یادگیری ۳

 • دانش‌آموز باید بتواند یک عدد سه رقمی را به شکل‌های مختلف نمایش دهد
 • اعداد سه رقمی را با مضارب دهدهی و صدتا صدتا به صورت ترتیبی بیان کند
 • یک عدد سه رقمی را به روش حذف کردن و یا قطع کردن تقریب بزند
 • عدد سه رقمی را داخل جدول ارزش مکانی و خارج از جدول نمایش دهد
 • جدول اعداد سه رقمی را پر کند  و درون آن انواع الگوها را تشخیص دهد
 • ارزش سکه را بگوید و به یک عدد سه رقمی روی سکه برسد
 • تقارن ۴ قسمتی را به درستی انجام داده و سطح مورد نظر را با رنگ زدن اشکال هندسی بپوشاند
مطالعه بیشتر: روش تدریس فارسی دوم دبستان

واحد یادگیری ۴

 • دانش‌آموزان باید با استفاده از جدول شمارش ترتیبی، جمع و تفریق اعداد را انجام دهند
 • باید جمع‌های یک رقم با یک رقم، دو رقم با دو رقم با مضرب ده و دو رقم با یک رقم را انجام دهند
 • بتوانند با استفاده از روش نمادین هر انگشت دست را مثل یک دسته ده تایی فرض کرده و محاسبات خود را با اعداد دو رقمی با مضارب ده دهی به راحتی با انگشتان دست انجام دهند
 • بتوانند محاسبات جمع و تفریق اعداد با مضارب ۱۰۰ را روی محور انجام دهند و به صورت ردیفی بنویسند
 • دانش‌آموز باید بتواند با استفاده از محور، شمارش ترتیبی اعداد، اعداد سه رقمی و دو رقمی و یک رقمی را با استفاده از محور انجام دهد و جمع بدون انتقال را انجام داده و به صورت  ستونی بنویسد
 • دانش‌آموز باید بتواند حاصل جمع و تفریق را روی محور اعداد نشان دهد
 • از جدول اعداد برای محاسبه جمع و تفریق ستونی بدون انتقال و از محور برای به دست آوردن جواب حاصل جمع و حاصل‌ تفریق استفاده نماید
 • بتواند عدد سه رقمی را تقریب زده و با حذف یکان و دهگان به صورت ستونی بدون انتقال، جمع و تفریق تقریبی را انجام دهد
 • دانش‌آموزان باید بتوانند اعداد سه رقمی را به صورت باز شده و گسترده بنویسند و جمع و تفریق اعداد تقریبی را محاسبه نمایند
 • دانش‌آموزان باید برای تقریب زدن به روش گرد کردن آمادگی پیدا کنند

ابزارهای لازم 

 • کتاب درسی
 • تخته وایت برد
 • چینه
 • چرتکه
 • ساعت آموزشی دقیقه‌دار

روش تدریس ریاضی دوم ابتدایی فصل چهارم (فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز)

۱. فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز در طرح درس معرفی پول ریاضی دوم ابتدایی (واحد یادگیری ۱، صفحه ۵۶ تا ۵۸)

در فعالیت صفحه ۵۶ ابتدا اعداد دو رقمی تا ۱۰۰ را برای شاگردان یادآوری کنید. بهتر است دانش‌آموزان در این روند مشارکت داشته باشند.

نحوه ساختن عدد ۱۰۰ را که بچه‌ها در پایه اول ابتدایی یاد گرفتند، با استفاده از چینه و جعبه کوییزنر یادآوری کنید. به این صورت که ابتدا بچه ها شروع به ساختن دسته‌های ده‌تایی می‌کنند. ۹ دسته ده تایی را کنار هم قرار می‌دهند. سپس دسته دهم را با استفاده از یکی‌ها تهیه کرده تا به عدد ۹۹ برسند. در نهایت با اضافه کردن یک چینه تکی، آن را تبدیل به یک دسته ده تایی کنند.

در صفحه ۵۷ کتاب، دانش‌آموزان را با واحد پول ایران یعنی ریال آشنا کنید. تعدادی از سکه‌های رایج ایران را به کلاس بیاورید و به بچه‌ها معرفی کنید. به این ترتیب دانش‌آموزان هم با ارزش سکه‌ها آشنا می‌شوند و هم اعداد سه رقمی را از طریق سکه‌ها آموزش می‌بینند. سپس از طریق بازی دانش‌آموزان را وارد تبادلات مالی کنید. برای مثال اگه دانش آموز یک سکه ده ریالی بدهد، در مقابل باید چند سکه یک ریالی دریافت کند. سعی کنید در این مرحله تا حد امکان از مضارب دهدهی استفاده کنید.

همچنین در انتهای صفحه ۵۷ دانش‌آموز الگوهای عددی ۴ تا ۴ تا، ۳ تا ۳ تا و ۷ تا ۷ تا را به نمایش می‌گذارد.

در صفحه ۵۸ دانش آموز باید یاد بگیرد که جمع و تفریق دو عدد دو رقمی با مضرب ده و همچنین جمع و تفریق یک عدد سه رقمی با مضرب ده و یک عدد دو رقمی با مضرب ده را به صورت چشمی روی محور دهدهی انجام دهد و عبارت را به صورت ردیفی بنویسید. ارزش سکه‌ها را با هم جمع کند. برای مثال پنج سکه ده ریال برابر است با یک سکه ۵۰ ریالی.

سعی کنید تا این فعالیت‌ها را به گونه ای انجام دهید که دانش‌آموز بتواند از نزدیک با چینه‌ها، ساعت، چرتکه، سکه و غیره کار کند. مطالعه بیشتر: طرح درس فارسی دوم درس دوم

۲. فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز در طرح درس معرفی عددهای سه رقمی ریاضی دوم ابتدایی (واحد یادگیری ۲، صفحه ۵۹ تا ۶۱)

ابتدا دانش آموزان را گروه بندی کنید و به هر گروه یکی از ابزارهای شمارش مانند سکه، چینه، چرتکه، جدول ارزش مکانی و غیره را بدهید. سپس یک عدد سه رقمی مثلا ۳۲۱ را در نظر بگیرید و از دانش آموزان بخواهید با استفاده از وسیله‌ای که در گروه خود دارند این عدد را بسازند. در نهایت توضیحات لازم را ارائه داده و نتایج بقیه گروه‌ها را نیز مشاهده کنند و به صورت شفاهی توضیح دهند که سایر گروه‌ها چه کرده‌اند.

در مرحله بعد از شاگردان بخواهید الگوهای عددی صدتا صدتا را به عدد و حروف بسازند. بعد از این مرحله باید به عدد سه رقمی که در مرحله قبل ساختند، ده تا ده تا و صد تا صدتا اضافه کنند و آن را با استفاده از ابزارهای مختلف به نمایش بگذارند.

در صفحه ۶۰ آنچه که مهم است این است که دانش آموز بتواند اعداد سه رقمی را با استفاده از ابزارهای مختلف بسازد و اعدادی  را که به روش‌های مختلف ساخته شده است وارد جدول ارزش مکانی کند.

در صفجه ۶۱ نوشتن اعداد سه رقمی به حروف و رقم، کار با سکه‌ها و همچنین تقریب زدن تعداد دانش‌آموزان مدرسه صورت می‌گیرد. به این ترتیب شاگرد برای اولین بار با مفهوم تقریب آشنا می‌شود. در انتها نیز از دانش‌آموزان بخواهید با استفاده چهار رنگ مختلف، صفحه کاشی‌کاری را به گونه‌ای رنگ‌آمیزی کنند که هیچ دو خانۀ همرنگی کنار یکدیگر قرار نگیرند. مطالعه بیشتر: طرح درس علوم دوم درس دوم

۳. فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز در طرح درس عددهای سه رقمی تقریبی (واحد یادگیری ۳، صفحه ۶۴ تا ۶۶)

در صفحه ۶۴ دانش آموز باید بتواند اعدادی را که با ابزارهای مختلف مانند چینه،  چرتکه،  سکه و غیره نشان داده شده است، وارد جدول ارزش مکانی کند. همچنین دانش آموز در این صفحه باید بتواند الگوهای ده تا ده تا و صد تا صد تا را بنویسد و روی محورهای صدتایی، اعدادی که مضارب صد هستند را نشان دهد.

در صفحه ۶۵ یک بار دیگر الگوهای یکی یکی ، ده تا ده تا و صد تا صد تا را تمرین می‌کنیم در انتها نیز دانش‌آموزان با تقریب زدن یک عدد سه رقمی، یعنی حذف رقم یکان و قرار دادن صفر به جای آن آشنا می‌شوند.

در صفحه ۶۶ از دانش‌آموزان بخواهید جدول اعداد سه رقمی را کامل کنند، سپس الگوهای مختلفی که در آن وجود دارد را کشف نمایند. برای مثال الگوهای ۱۰ تا ۱۰ تا، ۵۰ تا ۵۰ تا و صدتا صدتا را مشخص کنند.

در تمرین ۲ نیز دانش آموز باید با استفاده از ارزش سکه‌ها یک عدد سه رقمی را بخواند و بنویسد. در انتها نیز با استفاده از مداد رنگی تصویر انتهای صفحه را هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی کامل کند تا تقارن چهار قسمتی یک بار دیگر برای او یادآوری شود. مطالعه بیشتر: روش تدریس علوم دوم دبستان

۴. فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز در طرح درس آمادگی برای جمع و تفریق ریاضی دوم ابتدایی (واحدیادگیری ۴، صفحه ۶۷ تا ۶۹)

از دانش آموزان بخواهید تا جدول اعداد ترتیبی را در صفحه ۶۷ کامل کند. سپس یک عدد مانند ۹۵ را مشخص کنید از آن‌ها بخواهید جای این عدد را روی جدول مشخص نمایند. سپس هشت خانه به جلو بروند تا جواب این جمع را به دست آورند در نهایت جمع مورد نظر را به صورت نمایش ستونی بنویسید به این ترتیب دانش آموز برای انجام جمع های فرایندی اعداد یک رقمی آمادگی پیدا می کند.

در صفحه ۶۸ تمرین اول، باید جمع و تفریق اعداد سه رقمی مضارب صد را روی محور انجام داده و سپس حاصل را به صورت ردیفی بنویسد. در تمرین دو ابتدا عدد بالا را روی محور پیدا می‌کند، سپس به تعدادی که عدد پایین نشان می‌دهد و بر اساس علامت جمع یا تفریق، رو به عقب یا رو به جلو حرکت می‌کند و به این ترتیب محاسبات جمع و تفریق را به صورت ذهنی انجام می‌دهد. در همین حین،  معلم نیز نمایش ستونی مربوطه را روی تخته می نویسد.

در صفحه ۶۹، باید با حذف حالت‌های نامطلوب و با انتخاب نوع عملیات و نوع ابزار (با استفاده از محور یا جدول یا به صورت ذهنی) محاسبات جمع و تفریق را انجام دهند و مسائل خود را حل نمایند. همچنین در صفحه ۶۹، گسترده‌نویسی عدد سه رقمی را انجام دهد. با استفاده از گسترده‌نویسی، اعداد سه رقمی و دو رقمی را به صورت ردیفی با یکدیگر جمع کند.

نوشتن طرح درس ریاضی دوم فصل چهارم برای کلاس خصوصی ریاضی

نوشتن طرح درس برای کلاس‌های گروهی و خصوصی تفاوتی چندانی ندارد. تنها تفاوت در رابطه با انتخاب روش تدریس برای کلاس خصوصی است. برای مثال در کلاس خصوصی امکان استفاده از روش‌هایی مانند بحث گروهی، روش مشارکتی و برخی شیوه‌های تدریس مخصوصی کلاس‌های گروهی، وجود ندارد.

بنابراین معلم خصوصی ریاضی دوم ابتدایی باید روش تدریسی را برای هر مبحث در نظر بگیرد که هم متناسب با کلاس خصوصی باشد و هم بتواند دانش‌آموز پایۀ دوم ابتدایی را با توجه مقتضیات سنی او، به یادگیری این درس علاقمند کند.

مطالعه بیشتر: مطالب ویژۀ معلمان خصوصی

استادبانک معتبرترین پلتفرم استخدام معلم خصوصی ریاضی  

سامانۀ آموزش خصوصی استادبانک، یکی از معتبرترین و باسابقه‌ترین پلتفرم‌ها برای معرفی برترین اساتید تدریس خصوصی ریاضی آنلاین و حضوری (و سایر دروس) به دانش‌آموزان، دانشجویان و دیگر متقاضیان کلاس‌های خصوصی است.

اهداف و چشم‌اندازهای استادبانک تنها به معرفی معلمان خصوصی محدود نمی‌شود. بلکه یکی از دغدغه‌های همیشگی تیم استادبانک، کمک به افزایش دانش معلمان در زمینۀ تدریس خصوصی و گروهی نیز بوده است.

ما در مجله اساتید استادبانک تلاش می‌کنیم تا به نیازهای مختلف اساتید، معلمان در زمینه‌های مختلف مانند توسعۀ شغلی، کسب درآمد، آشنایی با منابع مطالعاتی و غیره به بهترین شکل پاسخ دهیم.

برای مثال از یک سو با ارائۀ بخش‌هایی نظیر روش تدریس، معرفی کتاب، طرح درس، مدیریت کلاس و غیره می‌کوشیم تا نیازهای این عزیزان در حوزه‌های مذکور برطرف کنیم و از سوی دیگر، با فراهم کردن امکان کسب درآمد از تدریس خصوصی، به افزایش رضایت شغلی این عزیزان کمک می‌کنیم.

در صورتی که شما نیز علاقمند به تدریس و همکاری با سایت استادبانک به عنوان معلم خصوصی هستید، می‌توانید از طریق لینک عضویت اساتید مراحل ثبت نام خود را طی کنید.

چنان چه در مورد ثبت‌نام، نحوۀ همکاری و سایر خدمات آموزشی استادبانک نیاز به راهنمایی و مشاوره داشتید، می‌توانید با شماره ۹۱۰۰۵۳۴۳-۰۲۱ تماس بگیرید.

لطفا دیدگاه‌های خود را در رابطه با مقالۀ طرح درس ریاضی دوم درس اعداد سه رقمی، در انتهای همین صفحه با ما در میان بگذارید.
طرح درس روزانۀ اعداد سه رقمی ریاضی دوم دبستان چگونه می‌توان دانلود کرد؟

با مطالعۀ این مقاله از آکادمی اساتید استادبانک به اطلاعات کاملی در رابطه با نوشتن طرح درس فصل چهارم ریاضی دوم دبستان دسترسی خواهید داشت.

چطور می‌توانم به طرح درس روزانه ریاضی دوم دبستان دسترسی داشته باشم؟

با مراجعه به صفحه طرح درس ریاضی دوم دبستان از سایت معلمان ابتدایی استادبانک، به طرح درس روزانۀ همه فصل‌های کتاب ریاضی دوم دبستان دسترسی خواهید داشت. در این مقاله طرح درس ملی ریاضی دوم فصل چهارم  ارائه شده است.

فایل‌های دانلود طرح درس ریاضی دوم اعداد سه رقمی را چگونه می‌توانم دانلود کنم؟

در این مقاله از سایت معلمان استادبانک، به بررسی طرح درس ریاضی دوم ابتدایی فصل چهارم (اعداد سه رقمی) پرداخته‌ایم. در انتهای توضیحات مقاله می‌توانید فایل رایگان طرح درس ریاضی دوم فصل چهارم را دانلود کنید. در مقالات دیگر بخش طرح درس، طرح درس سایر فصل‌های ریاضی دوم ارائه خواهد شد.

برچسب ها:

نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید:

دیدگاهی ثبت نشده است.
×
ثبت نام به عنوان معلم خصوصی